Default

Zoek een woning

Wonen op Maat is een woonconcept dat door Maatman Zorggroep is bedacht en ontwikkeld, maar zonder partners kunnen we dit niet realiseren. Mocht er momenteel geen passende woning beschikbaar zijn uit ons bestand dan bemiddelen wij graag via onze partners.

Via de "Meld je hier aan" knop kom je op het aanmeldformulier. Dit kun je invullen en naar ons toe sturen.

 

Zoek een woning

Bekijk ons woningaanbod en locaties in Weert en omstreken

->

Begeleid wonen

Zelfstandig wonen is voor veel mensen een hele opgave. Wij bieden hierin ondersteuning.

->

Dagbesteding & activering

Wonen op maat biedt een scala aan activiteiten om te komen tot maatschap- pelijke participatie.

->

Crisisopvang

Voor het tijdelijk aanbie- den van een opvang- mogelijkheid, het wegne- men van de crisis en een geschikt vervolgtraject.

->

Aanmelden

Klik hier om gelijk naar het aanmeldformulier te gaan.

->