Default

Vragen?

Aanmelden?
Na het invullen en per mail versturen van het contactformulier wordt dit door Wonen op Maat in behandeling genomen. Je ontvangt een inschrijfformulier, dat je volledig invult en aan ons retourneert. Bovendien betaal je éénmalig € 50,- inschrijfgeld.

Belangrijk is dat je je motivatie goed formuleert, omdat dit bepalend is of je voor deze woonvorm in aanmerking kunt komen (indicering).

Welke kosten komen er nog bij?
Naast het inschrijfgeld van € 50,- betaal je nog administratiekosten, een borg in de vorm van een maand huur (met een minimum van € 350,-) en een maand huur vooraf.

Na het beëindigen van de huur ontvang je de borg terug. Eventuele herstelkosten kunnen wij van deze borg afhouden (als dit tenminste voldoende is).

Hoe lang is de wachttijd?
Er is in principe geen wachttijd. De woningen die worden aangeboden, zijn vrij. De doorlooptijd van aanvraag tot aanbieding duurt ongeveer 1 week.

Hoe is de betaling geregeld?
Het betalen van de huur, borgsom en administratiekosten dient vooraf aan het ondertekenen van de huurovereenkomst te geschieden. Tevens dient u een zgn, automatische Incasso machtiging(ondertekend) af te geven vooraleer de huurovereenkomst ondertekend kan worden. Het intrekken van deze machtiging, zonder instemming van de verhuurder, wordt beschouwd als zijnde een huuropzegging.

Zoek een woning

Bekijk ons woningaanbod en locaties in Weert en omstreken

->

Begeleid wonen

Zelfstandig wonen is voor veel mensen een hele opgave. Wij bieden hierin ondersteuning.

->

Dagbesteding & activering

Wonen op maat biedt een scala aan activiteiten om te komen tot maatschap- pelijke participatie.

->

Crisisopvang

Voor het tijdelijk aanbie- den van een opvang- mogelijkheid, het wegne- men van de crisis en een geschikt vervolgtraject.

->

Aanmelden

Klik hier om gelijk naar het aanmeldformulier te gaan.

->