Default

Wie zijn we?

Maatman Zorggroep is een zorgverlener die, anders dan traditionele zorgverleners, mensen opvangt en begeleidt in hun eigen woonomgeving. Wij doen dat voor mensen en samen met mensen. De insteek is dat zelfstandig wonen voor iedereen mogelijk moet zijn. Maar soms is een beetje extra hulp nodig. Zo is ook het idee van Wonen op Maat ontstaan.
Dit is een woonvorm waarbij mensen samenwonen, samen met mensen met een licht verstandelijke beperking, in reguliere woningen, appartementen, etc. Het gaat dus niet om tehuizen, wij verhuren woonruimtes - appartementen of kamers in reguliere woningen in elke stad, dorp of kern.

De zorg is een onderdeel van het wonen, maar niet het hoofddoel. Daar waar zorg nodig is, wordt deze verleend. Zo kunnen wij de zorg bereikbaar houden voor nu en voor de toekomst.

Wonen op Maat
Postbus 290
6000 AG Weert
T. 0495 57 46 74
E. info@wonenopmaat.nu

Zoek een woning

Bekijk ons woningaanbod en locaties in Weert en omstreken

->

Begeleid wonen

Zelfstandig wonen is voor veel mensen een hele opgave. Wij bieden hierin ondersteuning.

->

Dagbesteding & activering

Wonen op maat biedt een scala aan activiteiten om te komen tot maatschap- pelijke participatie.

->

Crisisopvang

Voor het tijdelijk aanbie- den van een opvang- mogelijkheid, het wegne- men van de crisis en een geschikt vervolgtraject.

->

Aanmelden

Klik hier om gelijk naar het aanmeldformulier te gaan.

->