Default

Daginvulling

Een dagelijkse regelmaat is belangrijk voor iedereen. Hoe ga je hiermee om? Zijn bepaalde structuren voor jou van belang, of kun je dit zelf invullen. Wonen op Maat kan bemiddelen om hiervoor, indien nodig, een goede oplossing aan te bieden. Wij leggen graag het (vaak zo moeilijke) eerste contact, zodat voor jou de drempel lager wordt.

Zoek een woning

Bekijk ons woningaanbod en locaties in Weert en omstreken

->

Begeleid wonen

Zelfstandig wonen is voor veel mensen een hele opgave. Wij bieden hierin ondersteuning.

->

Dagbesteding & activering

Wonen op maat biedt een scala aan activiteiten om te komen tot maatschap- pelijke participatie.

->

Crisisopvang

Voor het tijdelijk aanbie- den van een opvang- mogelijkheid, het wegne- men van de crisis en een geschikt vervolgtraject.

->

Aanmelden

Klik hier om gelijk naar het aanmeldformulier te gaan.

->