Default

Bescherming

Helaas gebeurt het wel eens dat een ongewenste en/of dreigende situatie ontstaat. Voor niemand een goede situatie, maar ook hierin kan Wonen op Maat hulp bieden. Wij hebben een aantal kamers beschikbaar die (tijdelijk) de nodige veiligheid bieden. Vervolgens wordt dan samen met jou gekeken naar een woonomgeving waarin je je wel vrij en veilig kunt voelen.

Zoek een woning

Bekijk ons woningaanbod en locaties in Weert en omstreken

->

Begeleid wonen

Zelfstandig wonen is voor veel mensen een hele opgave. Wij bieden hierin ondersteuning.

->

Dagbesteding & activering

Wonen op maat biedt een scala aan activiteiten om te komen tot maatschap- pelijke participatie.

->

Crisisopvang

Voor het tijdelijk aanbie- den van een opvang- mogelijkheid, het wegne- men van de crisis en een geschikt vervolgtraject.

->

Aanmelden

Klik hier om gelijk naar het aanmeldformulier te gaan.

->