Default

Onze diensten

Maatman Zorggroep kent een grote variëteit aan diensten.

De kern is dat we deze altijd toesnijden op de individuele vraag; daar waar wij geen eigen aanbod hebben wordt in overleg onderzocht of een dienst elders te verkrijgen is.

Het concept Wonen op Maat biedt een totaalpakket aan wonen.
Een paar voorbeelden:

  • Zo is er een contactpersoon die regelmatig de woningen bezoekt. Voor vragen kunt je bij hem of haar terecht.
  • Alle woningen en kamers zijn voorzien van TV-signaal en draadloze Wi-Fi.
  • Algemene ruimtes worden regelmatig gecontroleerd en waar nodig schoongemaakt (denk aan sanitaire ruimtes). Uitgangspunt is wel dat 'de vervuiler zelf schoonmaakt' maar soms lukt dat onvoldoende; een helpende hand kan hierbij ondersteunen.
  • Een maal per week wordt er gezamenlijk gekookt en gegeten.
  • Voor schoonmaakmateriaal wordt gezorgd.

Voor onze woondiensten kijkt u even onder zoek een woning

Voor het zorgaanbod kijkt u even op de site van Maatman Zorggroep

Zoek een woning

Bekijk ons woningaanbod en locaties in Weert en omstreken

->

Begeleid wonen

Zelfstandig wonen is voor veel mensen een hele opgave. Wij bieden hierin ondersteuning.

->

Dagbesteding & activering

Wonen op maat biedt een scala aan activiteiten om te komen tot maatschap- pelijke participatie.

->

Crisisopvang

Voor het tijdelijk aanbie- den van een opvang- mogelijkheid, het wegne- men van de crisis en een geschikt vervolgtraject.

->

Aanmelden

Klik hier om gelijk naar het aanmeldformulier te gaan.

->