Default

Crisisopvang

Is het niet (meer) mogelijk om nog langer in je eigen woonomgeving te wonen, dan kan Wonen op Maat bemiddelen voor tijdelijke opvang.

Samen kijken wij vervolgens naar de mogelijkheden voor de toekomst. Jouw woon- en hulpvragen staan hierbij centraal en samen met de partners van Wonen op Maat gaan wij aan de slag om te komen tot een definitieve woonoplossing.

Zoek een woning

Bekijk ons woningaanbod en locaties in Weert en omstreken

->

Begeleid wonen

Zelfstandig wonen is voor veel mensen een hele opgave. Wij bieden hierin ondersteuning.

->

Dagbesteding & activering

Wonen op maat biedt een scala aan activiteiten om te komen tot maatschap- pelijke participatie.

->

Crisisopvang

Voor het tijdelijk aanbie- den van een opvang- mogelijkheid, het wegne- men van de crisis en een geschikt vervolgtraject.

->

Aanmelden

Klik hier om gelijk naar het aanmeldformulier te gaan.

->